Bản dịch tiếng Việt do Lan Lê (Paula) thực hiện, cô là người Việt và có chứng chỉ phiên dịch viên chuyên nghiệp do NAATI cấp.

Hiện nay lời khuyên y tế chuyên môn là quan trọng hơn bao giờ hết

Phòng mạch của bác sĩ (bác sĩ đa khoa/bác sĩ gia đình – GP) là nơi đầu tiên mà người dân tại Úc sẽ đến nếu họ có quan ngại gì về sức khỏe. Các bác sĩ đã được đào tạo y khoa ít nhất là tám năm trước khi họ hành nghề và gặp bệnh nhân.
Vì vậy, khi đến gặp bác sĩ, quý vị có thể tin tưởng rằng mình sẽ nhận được lời khuyên y tế rất tốt nhất khả hữu bất kể bệnh trạng của mình là gì.

Nếu quý vị có quan ngại gì về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần của mình, thì bác sĩ địa phương là nơi mà quý vị dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.
Nếu muốn tìm một bác sĩ, quý vị có thể xem trên trang mạng https://www.healthdirect.gov.au/ và đặt cuộc hẹn với một bác sĩ gần nơi mình ở.

Bản dịch tiếng Việt do Lan Lê (Paula) thực hiện, cô là người Việt và có chứng chỉ phiên dịch viên chuyên nghiệp do NAATI cấp.

Hiện nay lời khuyên y tế chuyên môn là quan trọng hơn bao giờ hết

Phòng mạch của bác sĩ (bác sĩ đa khoa/bác sĩ gia đình – GP) là nơi đầu tiên mà người dân tại Úc sẽ đến nếu họ có quan ngại gì về sức khỏe. Các bác sĩ đã được đào tạo y khoa ít nhất là tám năm trước khi họ hành nghề và gặp bệnh nhân.
Vì vậy, khi đến gặp bác sĩ, quý vị có thể tin tưởng rằng mình sẽ nhận được lời khuyên y tế rất tốt nhất khả hữu bất kể bệnh trạng của mình là gì.

Nếu quý vị có quan ngại gì về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần của mình, thì bác sĩ địa phương là nơi mà quý vị dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.
Nếu muốn tìm một bác sĩ, quý vị có thể xem trên trang mạng https://www.healthdirect.gov.au/ và đặt cuộc hẹn với một bác sĩ gần nơi mình ở.

Các bác sĩ có mặt để giúp đỡ quý vị qua nhiều phương cách hơn bao giờ hết

Quý vị có thể tin tưởng rằng bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên y tế chuyên môn cho quý vị theo hai cách chính:

Các cuộc hẹn trực diện

Bác sĩ sẽ luôn có sẵn cho các cuộc hẹn trực diện nếu quý vị cần (ví dụ, nếu quý vị cần được khám bệnh).
Và quý vị có thể đến gặp bác sĩ một cách an toàn. Nhân viên phòng mạch thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả hữu để giữ cho quý vị được an toàn, bao gồm:

  • duy trì khoảng cách tiếp xúc nơi phòng chờ và phòng thăm khám bệnh
  • mang vật dụng bảo vệ cá nhân (PPE) khi thích ứng
  • thường xuyên lau dọn với các sản phẩm tẩy rửa loại tốt nhất
  • trải qua huấn luyện về việc kiểm soát lây nhiễm

Dịch vụ bác sĩ tư vấn qua điện thoại hoặc vi-đê-ô (telehealth)

Các dịch vụ ‘telehealth’ sẽ được Medicare bao trả (bulk billed) nếu quý vị là người có thẻ giảm giá (concession card) của Liên bang, hoặc dưới 16 tuổi, hoặc được xem thuộc diện yếu thế đối với COVID-19.
Nếu quý vị không thuộc các diện nói trên, thì phải trả một khoản tổn phí tương đương với một cuộc hẹn gặp trực diện.

Nếu Anh ngữ không phải là ngôn ngữ chính của quý vị, có sẵn các dịch vụ thông dịch và phiên dịch để đảm bảo quý vị nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cần.

Các bác sĩ có mặt để giúp đỡ quý vị qua nhiều phương cách hơn bao giờ hết

Quý vị có thể tin tưởng rằng bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên y tế chuyên môn cho quý vị theo hai cách chính:

Các cuộc hẹn trực diện

Bác sĩ sẽ luôn có sẵn cho các cuộc hẹn trực diện nếu quý vị cần (ví dụ, nếu quý vị cần được khám bệnh).
Và quý vị có thể đến gặp bác sĩ một cách an toàn, nhân viên phòng mạch thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả hữu để giữ cho quý vị được an toàn, bao gồm:

  • duy trì khoảng cách tiếp xúc nơi phòng chờ và phòng thăm khám bệnh
  • mang vật dụng bảo vệ cá nhân (PPE) khi thích ứng
  • thường xuyên lau dọn với các sản phẩm tẩy rửa loại tốt nhất
  • trải qua huấn luyện về việc kiểm soát lây nhiễm

Dịch vụ bác sĩ tư vấn qua điện thoại hoặc vi-đê-ô (telehealth)

Các dịch vụ ‘telehealth’ sẽ được Medicare bao trả (bulk billed) nếu quý vị là người có thẻ giảm giá (concession card) của Liên bang, hoặc dưới 16 tuổi, hoặc được xem thuộc diện yếu thế đối với COVID-19.
Nếu quý vị không thuộc các diện nói trên, thì phải trả một khoản tổn phí tương đương với một cuộc hẹn gặp trực diện.

Nếu Anh ngữ không phải là ngôn ngữ chính của quý vị, có sẵn các dịch vụ thông dịch và phiên dịch để đảm bảo quý vị nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cần.

Việc xét nghiệm COVID-19 được miễn phí cho tất cả mọi người tại Úc.

Việc này kể cả những người không có thẻ Medicare chẳng hạn như khách nước ngoài, lao động di cư (migrant workers) và những người tầm trú (asylum seekers). Nếu quý vị đang trải qua bất cứ triệu chứng nào của COVID-19, hãy lập tức đến một trung tâm xét nghiệm. Nếu quý vị không có thẻ Medicare card, vui lòng đem theo một giấy tờ nhận dạng (ví dụ bằng lái xe, hộ chiếu [passport], thẻ giảm giá khi dùng phương tiện chuyên chở công cộng [transport concession card], thẻ học sinh/sinh viên). Trạm xá xét nghiệm không cần hỏi đến tình trạng giấy thị thực (visa) của quý vị.

Hãy liên lạc chuyên viên y tế và họ luôn luôn sẵn sàng để chăm lo cho quý vị.
Hãy liên lạc bác sĩ của quý vị

Việc xét nghiệm COVID-19 được miễn phí cho tất cả mọi người tại Úc.

Việc này kể cả những người không có thẻ Medicare chẳng hạn như khách nước ngoài, lao động di cư (migrant workers) và những người tầm trú (asylum seekers). Nếu quý vị đang trải qua bất cứ triệu chứng nào của COVID-19, hãy lập tức đến một trung tâm xét nghiệm. Nếu quý vị không có thẻ Medicare card, vui lòng đem theo một giấy tờ nhận dạng (ví dụ bằng lái xe, hộ chiếu [passport], thẻ giảm giá khi dùng phương tiện chuyên chở công cộng [transport concession card], thẻ học sinh/sinh viên). Trạm xá xét nghiệm không cần hỏi đến tình trạng giấy thị thực (visa) của quý vị.

Hãy liên lạc chuyên viên y tế và họ luôn luôn sẵn sàng để chăm lo cho quý vị.
Hãy liên lạc bác sĩ của quý vị